Kontakt

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse
Ars Fennica
Ekallen 6
00330 Helsingfors

Verksamhetsledare Pirkko Siitari
Tel: 040-590 8803
info@arsfennica.fi