Stiftelsen

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica sr. grundades 1990 för att främja bildkonsten, att skapa nya internationella kontakter för den finländska konsten och att stimulera bildkonstnärer i deras skapande arbete.

Ars Fennica-priset delas ut till en konstnär som erkännande för en högklassig och personlig konstnärlig produktion. Till priset hör en publikation och en utställning.

Ars Fennicas prisjury utser kandidaterna, av vilka en internationell konstexpert sedan utser pristagaren. Kandidaterna har varit från Finland, övriga Norden, Baltikum och St Petersburg-området.