Stiftelsen

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse ARS FENNICA sr. grundades 1990 för att främja bildkonsten genom att öppna nya internationella kontakter för den finländska konsten, för att stimulera konstnärer i deras skapande arbete samt för att stärka den stora allmänhetens intresse för och uppskattning av bildkonst.

Stiftelsen delar vartannat år ut Finlands största bildkonstpris på 40 000 euro. Priset ges till en konstnär som ett erkännande för ett högklassigt och personligt konstnärligt arbete.

En prisjury tillsatt av Ars Fennica utser kandidaterna och en internationell konstexpert. Bland kandidaterna väljer experten ut en pristagare. Konstnärer från Finland, Norden, de baltiska länderna och området kring S:t Petersburg har ingått bland kandidaterna.

Kandidaterna presenteras på en utställning som arrangeras i samarbete med konstmuseet Amos Rex. Utställningskatalogen publiceras på stiftelsens webbplats.