Kontakt

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse
Ars Fennica sr.
Ekallen 6
00330 Helsingfors

Verksamhetsledare Pirkko Siitari
Tel: 050 357 9502
info@arsfennica.fi