Salla Tykkä

Kandidat 2005

född 1973 i Helsingfors, bor i Helsingfors

Salla Tykkä har i sina arbeten använt film, video och fotografi. Hon ger ett kvinnligt perspektiv på människans identitet, mognadsprocess och förhållande till omvärlden. Verken är ibland råa, rentav skrämmande. Personerna i dem är fiktiva: en kvinna som hatar sig själv, sin kropp, sitt liv. Huvudpersonen spjärnar emot och kämpar med sina fixeringar, hon visar klorna som ett rovdjur, täckt av en tjock päls.

Huvudpersonen är ofta en ung kvinna som söker sitt jag i en drömlik gränstrakt. Hon har plötsligt svårt att förstå vad det är som händer i omvärlden och henne själv. När hon inte får svar bryts världen sönder i skärvor.

Tykkä hänvisar i kortfilmer till olika filmgenrer. Hon låter filmer påverka åskådarens medvetande i bakgrunden, kombinera det tidigare sedda och det nya materialet. Det handlar självfallet också om roller. Kvinnan är traditionellt ett objekt för blicken, men i Tykkäs arbeten kan hon slåss om makten i boxningsringen, strunta i att hon blöder, föra sitt könskrig fysiskt, konkret.

Pirjo Hämäläinen & Salla Tykkä