Pilvi Takala

Kandidat 2013

Analys av det sociala psyket

Pilvi Takalas videor och performancer kommenterar olika sociala och samhälleliga realiteter. Som material har hon exempelvis studerat temporär infiltrering i en arbetsgemenskap där hon har uppträtt avvikande och samlat in människors reaktioner. De grupper hon undersöker kan vara små men också multinationella institutioner såsom Europaparlamentet. Överhuvudtaget undersöker konstnären omgivande verkligheter och grubblar över deras olika seder och regelverk. Därigenom blir den värld vi lever i en experimentell existens eller hermeneutisk sfär som på grund av tolkningsmöjligheterna blir en återkommande utmaning. Tingens relativitet och de olika simultana synvinklarna återspeglar därför tydligt hur vi upplever världens förändringar som allt mera komplicerade och splittrade. Pilvi Takala representerar de analytiska konstnärer för vilka hela den mänskliga livssfären är svår att gestalta och föremål för vår ständiga och frågande nyfikenhet. Hur är det möjligt att med hjälp av konsten undersöka till exempel hur det är att bli rik, att ha duvor som hobby, eller hur rykten föds och sprids eller byråkratisk ”logik”? Konstnärlig forskning innebär för Takala en universellt intresserad världsgestaltning genom olika tekniker och strategier.

FD Juha-Heikki Tihinen