Fredrik Raddum

Kandidat 2013

Tredimensionella bildserier och scener

I Fredrik Raddums konst försvinner betraktaren som ett barn in i tecknade serier. Barndomsvärldens comeback kunde vara en underrubrik för Raddums konst, eftersom hans verk ger betraktaren tillfälle att återuppleva barndomens lekar och den otyglade fantasins erfarenheter. I dessa båda finns en förvirrande förmåga att åskådliggöra världen på nytt. Konstnärens stil kan bäst karaktäriseras som tragikomisk eftersom det hemtrevliga och ohemtrevliga är närvarande samtidigt. Denna dualism beskriver hur det bekanta förändras till något främmande och ändå kan de allra konstigaste visioner avbildas på ett sätt som förefaller mest verkligt. Genom denna ambivalens kan Raddum förknippas med både konstens historia och samtidskonstens förmåga att öppna vardagen och den dagliga världen till en ny kontext. Han ser sig själv i första hand som skulptör, men blandningen av olika tekniker och traditioner är uppenbar i hans verk. I Fredrik Raddums konst behandlas det nordiska livet och dess nationalism och exotik med ironi, och därigenom ansluter sig hans arbeten till sociala verkligheter och diskussioner. Samtidigt för hans verk publiken tillbaka till barndomens värld där var och en kan känna sig personligt berörd. På samma sätt som i serieteckningar skapar Raddum de mest mångtydiga händelseförlopp genom visuella aha-upplevelser.

FD Juha-Heikki Tihinen