David Elliott

Expert 2010

Född 1949 i Storbritannien
Studier i historia vid universitetet i Dublin och i konsthistoria vid Courtould Institute of Art i London
Verkar som självständig kurator, författare, radioredaktör och museichef.

YRKESKARRIÄR

2010 konstnärlig ledare för biennalen i Sydney
2008 gästande professor vid Humboldtuniversitetet i Berlin
2007 Istanbul Modern – museets första chef
1998–2004 Ordförande för CIMAM (International Committee for Museums and Collecitons of Modern Art)
2001–2006 Grundare av och chef för Morimuseet, Tokyo
1996–2001 Chef för Moderna Museet i Stockholm
1976–1996 Chef för moderna museet i Oxford, England

David Elliott är främst intresserad av samtidskonst, rysk avant-garde, Mellan- och Sydeuropas visuella kulturer samt Asien och icke-västvärlden under 1800-talets slut. Från och med 1980-talet har han arrangerat en serie banbrytande utställningar där man har försökt integrera icke-västvärldens kultur med samtidskonsten. Elliott har publicerat ett flertal böcker, artiklar och utställningskataloger kring samma tema och kuraterat många utställningar. Han har också i skrift fördjupat sig i samtidskonstens roll i museerna idag.

Utställningar arrangerade av David Elliot:
’The Quick and the Dead: Rites of Passage in Art, Spirit and Life’, Ivan Dougherty Gallery, Paddington, Australien, 2009
’Time Present, Time Past: Highlights from 20 Years of the International Istanbul Biennial’, Istanbul Modern, Turkiet, 2007
’From Ottoman Empire to Turkish Republic’, 2007
’Bill Viola: Hatsu-Yume [First Dream], Morimuseet, Tokyo, 2006
’Tokyo-Berlin/Berlin-Tokyo’, Nationalgalerie, Berlin och Morimuseet, Tokyo, 2005
’Hiroshi Sugimoto’, Morimuseet, Tokyo, 2005
’Follow Me! Chinese Art at the Threshold of the New Millennium’, Morimuseet, Tokyo, 2005
’Africa Remix: contemporary art of a continent’, ambulerande utställning, 2004
’Ilya and Emilia Kabakov, Where is Our Place?’, MAXXI Museum of Modern Art, Rom, 2004
’Happiness: A Survival Guide for Art and Life’, Morimuseet, Tokyo, 2003
’Absences’,2002, ambulerande utställning
’Young Video Artists’ Initiative’, Morimuseet, Tokyo, 2002
’Organising Freedom: Nordic Art of the ’90s’, ambulerande utställning, 2000
’After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe’, Moderna Museet, Stockholm , 1999
’Art and Power: Europe Under the Dictators 1930–1945’, ambulerande utställning 1995

År 2008 deltog David Elliott i FRAMEs expertbesöksprogram som ”erbjuder yrkesverksamma inom visuell konst som är på besök i Finland en möjlighet att bekanta sig med den moderna finländska bildkonsten.”