Charles Esche

Expert 2015

Charles Esche (f. 1962) är kurator, museichef, skribent, förläggare och den ena grundaren av förlaget Afterall med huvudkontor i London. I april 2014 beviljades Esche det amerikanska Bard College’s utmärkelse Audrey Irmas Award för sin insats som kurator inom bildkonsten. I prismotiveringen nämns bl.a. Esches ändlösa strävan att om och om igen fundera över vad konsten kan göra och definiera dess väsen. Esche arbetar som chef för Van Abbemuseet i Eindhoven i Nederländerna.

Under de senaste tjugo åren har han deltagit i arrangerandet av bl.a. följande utställningar: Strange and Close , CAPC, Bordeaux, Frankrike (2011); An Idea for Living , samtidskonstens triennal U3, Ljubljana, Slovenien (2011); Riwaq-biennalen, Ramallah, Palestina (2007, 2009); biennalen i Istanbul, Turkiet (2005); och Gwangjun-biennalen, Republiken Korea (2002). Hans senaste uppdrag var att kuratera den 31 biennalen i Saõ Paulo, Brasilien, som visades under hösten 2014.