Anna Tuori

Kandidat 2007

Anna Tuoris verk kan vid första anblicken verka som lätta och vackra skildringar av lyckliga stunder. När man studerar målningarna närmare framträder olika störande element som rubbar den här idyllen. I den figurativa målningsytan framträder å ena sidan non-figurativa penseldrag som påminner om själva målningsakten, å andra sidan vackra landskap som ropar av tomhet.

I ett klimat som förnyar den expressiva målningstraditionen känns Tuoris motivval, måleriska gester och stilar modiga och fräscha samtidigt. Lika omutligt undviker hon att röra ihop en pseudokonceptuell gröt och låter i stället målningen äga rum. Tuori leker med expressiva gester, men förmedlingen av känslor kör ändå inte över den medvetna processen. Det finns ingen hierarki mellan figurativt och non-figurativt i hennes målningar. Verken präglas av berättandets, planeringens och figurativitetens konflikt i förhållande till det polyfona, spontana och nonfigurativa. ”Motivet betyder inte mera än det material det är gjort av – den hänvisande delen i målningen får inte alltför mycket bestämma eller styra läsningen”, säger konstnären.

Tuoris målningar är bara skenbart flickaktigt glada. Snarare är de vrickat sublima verk där det lyckligt underbara utsätts för en kritisk blick. Lika viktigt som den här attityden och förhållandet till målandet och själva målningen är det som hon vill förmedla med sina verk. Utgångspunkten är känslotillstånd eller minnesbilder av sådant hon läst, sett och upplevt. Utom det självupplevda har till exempel Elia Kazans filmer och Caspar David Friedrichs konst varit viktiga influenser för Tuori. Det finns något likartat i upplevelsen av det man ser på bio eller i livet – i minnets fragmentariskhet – och i Tuoris målningar. De är inte en upprepning av en många gånger sedd schematisk berättelse, utan lyckas ständigt överraska betraktaren.

Kari Immonen

Född 1976 i Helsingfors

STUDIER

1997-2003 MA, Bildkonstakademin, Helsingfors
1999-2000 L´Ecole Nationale Supérieure de Beaux-Arts, Paris

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

2006 Galerie Anhava, projektrum och studio, Helsingfors
2004 Flow, Glogalleriet, Helsingfors stads konstmuseum
2003 Private Space, med Maiju Salmenkivi, Bergen Kunsthall, Norge
2003 Målningar, Bildkonstakademins galleri, Helsingfors

GRUPPUTSTÄLLNINGAR

2006
Ars Fennica 2007-kandidaterna, Museet för Nutidskonst Kiasma, Helsingfors
Intersection – Between Past and Future, Björneborgs konstmuseum
Songs of Freedom and Love, Platform Contemporary Art Centre, Istanbul

2005
Människan målad i luften, Mediateket, Museet för Nutidskonst Kiasma, Helsingfors
Prague Biennale 2, Prag
Purnu sommarutställning, Orivesi
Vasta Maalattu – Peinture Fraiche, Kervo konstmuseum

2004
Peinture Fraiche – Vasta Maalattu, La Triage, Nanterre, Paris
Cocooned, Galleri Huuto, Helsingfors

2003
Sommarutställning, Galleri Huuto, Helsingfors

2002
Enter – Painting, Finlands ambassad i London
Working Title: Memory Project, Gallery Q, Köpenhamn
Working Title: Memory Project, Trondheim, Norge
MA-utställningen, Bildkonstakademin, Helsingfors

2001
Working Title: Memory Project, Galleri Strandkasernen, Helsingfors
Xanadu, Forum Box, Helsingfors

2000
De Ungas utställning, Helsingfors Konsthall
FREE, VR-magasinen, Helsingfors
I luften, Konstakademins galleri, Helsingfors

1999
Young artists from ’New Yourk’, Down Arts Centre, Downpatrick, Nordirland

1998
Ugly Weather, Elia-konferens, Sveaborg, Helsingfors

REPRESENTERAD

Henna och Pertti Niemistös samling av nutidskonst, Tavastehus
Museet för Nutidskonst Kiasma, Helsingfors
Saastamoinens stiftelse
Finska Konsföreningen
Uleåborgs universitet
Paavo och Päivi Lipponens stiftelse
Kellokoski sjukhus