Aarne Jämsä

Kandidat 2005

född 1956 i Jokioinen, bor i Orivesi

Aarne Jämsä nalkas konsten befriat och uppsluppet. Han har använt sten, trä, gips, mångahanda material, men hans inställning till materialet är osedvanligt respektlös. Plast uppträder sida vid sida med älghår, aluminium med ett ålderdomligt bokträd. Jämsä har brutit med skulpturens urgamla grundprinciper. Han har levt om med färgen, dekorerat och skämtat. För en offentlig skulptur valde han en sko som motiv och ett verk gjutet av glasfiber och broderat med spegelskärvor kallade han Granit.

Jämsäs fantastiska verk gränsar till surrealismen och popkonsten. Han har skapat sin egen underliga föremålsvärld, sin egen vilda logik. Skulpturerna lockar sig i otroligt invecklade härvor längs golven, slingrar sig nyckfullt, de är rotsystem i det omedvetena, tankestigar som går upp och ner, märkliga anläggningar i själens nöjespark.

Det finns emellertid också en annan Jämsä, den som högaktar Egyptens konstnärliga ordning och symmetri. De egyptiskt inspirerade människogestalterna är inåtvända och ser eviga drömmar. De här skultpurerna kan vara statiska, utstråla värdighet, men glädjen, Jämsäs oförlikneligt glada maskulinitet finns trots allt med i dem också.

Pirjo Hämäläinen