Heli Rekula

Ars Fennica 2002

Heli Rekula är född 1963 i Helsingfors. Hon bor och arbetar i Helsingfors. Hon blev utexaminerad från fotolinjen på Designinstitutet i Lahtis 1991.

Rekula arbetar framförallt med video och fotografi, ofta icensatta fotografier. Motiven är ofta den kvinnliga kroppen och kvinnors olika roller; kvinnor både som grupper och individer. Teman är ofta oskuldsfullhet och förlorandet av oskuldsfullheten, renhet och orenhet, gränsdragandet mellan dessa begrepp. Rekula ser på människorna som kulturella djur. Hon ifrågasätter hur kulturen formar naturlig sexualitet och aggression.

Rekulas motiv kan även vara rena landskap. Hennes landskapsfotografier har en nästan religiös karaktär, ett slags altare för en okänd religion. Det kan vara fråga om naturliga landskap utan tecken av mänsklig existens eller också ett berg av bildäck eller ett skepp som gått på grund. Hennes landskapsfotografier belyser formerna och materialen. Rekula har medverkat i många grupputställningar utomlands och hennes videoverk har visats på ett stort antal filmfestivaler utomlands och i Finland.