Harry Kivijärvi

Livsgärningspris 2003

Den finländska skulpturkonstens framgångar på 1960- och 1970-talen var imponerande. I vårt land arbetade samtidigt en rad nästan jämnåriga skulptörer som suveränt behärskade de traditionella skulpturmaterialen och skapade verk av hög kvalitet. Harry Kivijärvi, vars specialområde är stenbehandling, blev en av sin tids mest framgångsrika skulptörer i Finland. Ett tecken på hans internationella nivå var att han redan 1961 inbjöds att delta den första ARS-utställningen. Han hade då övergått till det abstrakta bildspråket. I likhet med många andra skulptörer i sin generation skapade Kivijärvi på 1950-talet figurativa småskulpturer gjutna i brons.

Kivijärvi hade framgång i tävlingen om Sibeliusmonumentet 1960 och kom med sitt figurativa förslag på andra plats. Den stora allmänheten lärde känna honom när han 1976 segrade i senare delen av tävlingen om ett minnesmärke över president J. K. Paasikivi. I den första tävlingen, som hölls 1970, hade han fått delat första pris. Paasikivis minnesmärke bildar en komprimerad och tydlig helhet. Materialet är svart diorit. Redan på 1960-talet vann Kivijärvi anseende med liknande våg- eller lodräta monolitiska skulpturer som vittnade om hans beundran för den klassiska konsten. På 1980-talet började konstnären i tidens anda bygga upp rumsliga kompositioner av stora stenblock. Kivijärvi är en meriterad monumentalkonstnär med många offentliga verk bakom sig. År 1993 blev staden Varbergs 650-årsmonument färdigt i Sverige.

Kivijärvis kunskaper om stenarbete och stenhuggarnas färdigheter genom tiderna framgick av boken Miten pyramidit rakennettiin? (Hur byggdes pyramiderna?) som han gav ut 1990. När han sommaren 2000 fyllde 70 år visade han sin mångsidighet som bildkonstnär genom att på sin jubileumsutställning presentera bl.a. tidiga modellritningar, porträtt- och landskapsmålningar, grafik och gobelänger.

Harry Kivijärvi har sedan 1960-talet deltagit i åtskilliga viktiga utställningar i Finland och utomlands. Han hade en omfattande privatutställning på Amos Andersons konstmuseum 1970 och en retrospektiv 1985 på Sara Hildéns konstmuseum i Tammerfors. Utomlands ställde han ut redan på 1960-talet i bl.a. Köpenhamn, Paris och London. Han har också representerat Finland i biennalerna i Venedig, Sao Paulo och Paris. Verk av Kivijärvi finns i många museer och samlingar i Finland och Norden, bl.a. Moderna Museet i Stockholm, Louisiana i Danmarkk och nationalgalleriet i Oslo. Skulpturer av Kivijärvi återfinns också i många ansedda samlingar i Europa och USA.

Harry Kivijärvi har arbetat som lärare vid Konstindustriella skolan 1964–68, vid Finlands Konstakademis skola 1968–71 och 1977–80, och som överlärare 1980–82. År 1970 fick han Pro Finlandia-medaljen och 1987 Prins Eugens medalj i Sverige. Hedersmedlem av Finska Bildhuggarförbundet blev Kivijärvi 1988.

Harry Kivijärvi har i sina många förtroendeuppdrag främjat skulpturens och den finländska konstens ställning. Hans medverkade också under de första åren väsentligt till utvecklingen av Ars Fennica-priset.

F. 25. 7. 1931, Åbo.

UTBILDNING

Åbo Konstförenings ritskola 1947-50
Finlands Konstakademis skola 1950-52
Accademia di Belle Arti, Rom 1955-56
PRIVATUTSTÄLLNINGAR

I HEMLANDET
Helsingfors 1958, 1960, 1963, 1967, 1973, 1977, 1990, 2001
Kouvola konstmuseum 1990
Björneborgs konstmuseum 1988
Sara Hildéns konstmuseum, Tammerfors 1985
Wäinö Aaltonen-museets 20-årsutställning, Åbo 1987
Hvitträsk, Kyrkslätt 1983
Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors 1970
Tavastehus konstmuseum 1965
Åbo 1953

UTOMLANDS
Washington DC 1971, 1983
London 1968-69
Köpenhamn 1964
Paris 1968

INHEMSKA UTSTÄLLNINGAR
Verk utställda första gången: Helsingfors 1953

INHEMSKA SAMUTSTÄLLNINGAR
Finska Konstnärernas utställning 1960
Konstnärsgillet i Finlands 100-årsutställning 1964
Finlands Konstakademis 3-årsutställning 1953, 1959, 1962, 1968
Riksutställning Villmanstrand 1984
Finska Bildhuggarförbundets SCULPTOR-utställning 1960, 1985

INHEMSKA SAMUTSTÄLLNINGAR
Småskulpturer från 1940- och 1950-talen, Lahtis konstmuseum 2000
Maire Gullichsen: Kuvataide taideteollisuus arkkitehtuuri (Maire Gullischsen: Bildkonst, konstindustri, arkitektur), Björneborgs konstmuseum 2000
Konstcentret Salmela, Mäntyharju 1999
Sara ja pojat (Sara och pojkarna), Sara Hildéns konstmuseum, Tammerfors 1998
Konstakademins skolas 150-årsutställning, Helsingfors 1998
Äidin kuva (Bilden av mor), Tikanojas konsthem, Vasa 1996
50-luku, Arkitekturmuseet, Helsingfors 1994
Taidetta eduskunnassa (Konst i riksdagen), Konsthallen, Helsingfors 1994
Kotimaista ja ulkomaista taidetta Henna ja Pertti Niemistön kokoelmasta (Inhemsk och utländsk konst ur Henna och Pertti Niemistös samlingar), Tavastehus konstmuseum 1994
Villa Roma, sommarutställning, Åbo 1991
Lojo sommar 1991
Rettigska palatsets trädgård, Åbo 1990
Maire Gullichsens samling, Helsinki 1978, Björneborg 1981, 1982, Pieksämäki 1990
Suomalaista mitalitaidetta (Finsk medaljkonst), Tammerfors 1988
Ars Sacra Fennica, Helsingfors 1987
Skulpturutställning i Hvitträsk, Kyrkslätt 1977, 1984, 1985
AKT-83, Konstmuseet i Ateneum, Helsingfors 1983
Jenny och Antti Wihuris konstsamling, Helsingfors 1981, Tammerfors, Tavastehus, Joensuu och Åbo 1982
Åbo ritskolas 150-årsutställning, Åbo 1980-81
Sara Hildéns konstmuseums invigningsutställning 1980
Villa Lantes 25-årsutställning Helsingfors 1980
Experimentellt 60-tal, Helsingfors och Åbo 1980
Villa Maireas utställning 1972, 1973, 1978
Helsingfors Festspel 1971, 1977
Utställning av Antells samling, Helsingfors 1975
Purnu 1971, 1973, 1975
Martianernas utställning 1964, 1965, 1966
Åbo konstförenings årsutställning, Åbo 1963
Verk av tidigare Åbobor, Åbo 1960
Konstnärsgillet i Åbos utställning, Åbo 1954, 1955, Helsingfors 1957
S:t Michels konstförenings utställning, S:t Michels 1957

UTSTÄLLNINGAR AV FINSK KONST

Contemporis-Sex bildhuggare från Finland, Millesgården, Stockholm, Sverige 1992
Finsk skulptur, Stockholm 1989
Schneeschmelze, Wien, Osnabrück, Aachen och Bonn 1988
22 Finnish Painters, Jerusalem, Israel 1987
24 Finske Kunstnere, Köpenhamn 1983
Finsk bild, Stockholm 1977-78
Finskt 1900-tal, Sundsvall, Sverige 1976
Facettes de Finlande, Paris 1975-76
Finsk nutidskonst, Kiel 1969, Fulda, Bonn, Tyskland och Haag, Holland 1971
Finland på Louisiana, Danmark 1969
Finsk nutidskonst: Göteborg, Lund, 1966, Lausanne, Schweiz 1966, Stockholm och Anneberg, Danmark 1967
Martianerna, Stockholm 1965

INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR

Premio Internazionale di Sculptura Gioia Lazzerini, Pietrasanta, Italien 1994
Svartsjö slott, sommarutställning, Sverige 1991-92, 990
Le Genie de la Bastille, Paris 1990
Fondation d’Art Comtemporain de la Ville de Maubeuge 89, Frankrike 1989
Maubeuge Sculpt, Frankrike 1987
Månadens nordiska skulptur, Helsingfors 1986, Köpenhamn 1987
Paganistiftelsens utställning Legnano, Italien 1974, 1984
FIAC-Paris konstmässa 1978, 1980, 1983
Internationell småskulpturbiennal, Padova, Italien 1981-82
Belgrad ’80, Jugoslavien 1980
Biennalen i Middelheim, Antwerpen, Belgien 1979
Nordiskt Konstcentrums skulpturutställning, Helsingfors, 1978
Internationell utställning, Johannesburg 1975
Konstmässan i Basel, Schweiz 1975
Bertrand Russell-stiftelsens utställning, London 1973
Biennalen i Venedig, Italien 1966, 1972
Rodin-museets skulpturutställning, Paris 1966, 1971
Utställning av Marc Moyens-samlingen. Washington, USA 1970
Rio de Janeiro, Brasilien 1968
São Paulo-biennalen, Brasilien 1961, 1967
Internationell nutidskonst i Monaco 1964, 1966
Nordiska Konstförbundets utställning, Trondheim och Oslo 1965
De ungas biennal i Paris 1963
Ars Helsingfors 1961

VERK I SAMLINGAR

I HEMLANDET
Finska staten
Konstmuseet Ateneum
Amos Andersons konstmuseum
Didrichsens konstmuseum
Helsingfors stads konstmuseum
Tavastehus Konstmuseum
Kajanalands museum
Konstmuseet i Kajana
Nationalmuseum
Kouvola konstmuseum
Björneborgs konstmuseum
Sara Hildéns konstmuseum Tammerfors konstmuseum
Tammerfors Nutidskonstmuseum
Åbo konstmuseum
Wäinö Aaltonens museum, Åbo
Esbo stad
Helsingfors stad
Jyväskylä stad
Åbo stad
Antells samling
Kuntsis Stiftelse
Launo Laakkonens samling
Henna och Pertti Niemistös samling
Gösta Serlachius Stiftelse
Tauchers samling
Wihuris Stiftelse
Bäcksbackas samling
Helsingfors universitetsbiblioteks teckningssamling
Nordea
Sampo

UTOMLANDS
Moderna Museet, Stockholm
Arkivmuseet, Lund
Stockholms stad
Louisiana museum, Danmark
Nasjonalgalleriet, Oslo
Middelheim Museum, Antwerpen, Belgien
McMullan Collection, London
Musee d’Art Contemporain, Dunkerque, Frankrike
Musee d’Art Contemporain Maubeuge, Frankrike
Umberto CappelIis samling, Milano, Italien
C. M. Marinidis Collection, Grekland
Nelson Rockefeller Foundation, New York
H. Marc Moyens Collection, USA
Stanley Westreich Collection, USA
Robert Bialek Collection, USA
Thomas Mathews Collection, USA
Mike Brummel Collection, USA
Samuel Greenbaum Collection, Washington D. C
Frederic E. Ossorio Collection, USA
Jose Soriano Collection, Connecticut, USA
Kirk Landon Collection, Los Angeles, USA
Thomas Lemann Collection, New Orleans
Violett Thouvenin Collection, Maryland, USA
William B. Hyler Collection, Benicia, CA

OFFENTLIGA VERK

Stentavla 1973, avtäckt 1999, Åbo finska handelshögskola
650-årsmonumentet i Varberg 1993, Sverige
Skulptur 1990, framför Åbohallen
Skulptur 1990, framför Finlands Bank, Rovaniemi
Soriplatsens skulptur 1987, fontän och hela torget 1989, Tammerfors
Fontän 1988, Poleeni, Pieksämäki
Skulptur 1987, framför Björneborgs konstmuseum
U. K. Kekkonens gravvård 1987, Helsingfors
Bassängskulptur, 1986, Finska ambassaden, Riad
Skulptur 1986, Helsingfors huvudbibliotek
Kirkonrakentajat Killi ja Nalli (Kyrkobyggarna Killi och Nalli), 1982, Reso
Skulptur 1982, foajén i Jyväskylä stadsteater
J. K. Paasikivis minnemärke 1980, Helsingfors
Skulptur 1976, Vasa finska handelsinstitut
Monolit 1971, Mänttä
A. I. Arwidssons minnesmärke 1970, Åbo
Minnesmärke över de judiska offren i Nazityskland 1970, Helsingfors
Runeberg, Lönnrot och Snellman, Åbo universitets monument 1962-68
Uno Cygnaeus minnesmärke 1965, Tavastehus
Fontänskulptur 1965, Gamlas, Helsingfors
Korsfäst, altarrelief 1959, avtäckt 1963, Norra Haga kyrka, Helsingfors
Altarrelief 1956, Nurmijärvi kyrka, Lieksa
Fresk 1955, Luolavuori åldringshem, Åbo
Väggmålning 1954, Vähä-Heikkilä soldathem, Åbo

LITTERÄR VERKSAMHET

KONSTNÄRENS EGNA PUBLIKATIONER
Ruukku, kortroman 1999
Miten pyramidit rakennettiin? Muinaisten kansojen kivityö, Otava 1990

PUBLICERADE TEXTER AV KONSTNÄREN
Taide 1/93
Pablo Picasso 1881-1973, Galerie Artek 1981, inledningstext i katalogen
Art international XII/2 February 1968

PUBLIKATIONER

UTSTÄLLNINGSKATALOGER
Harry Kivijärvi, veistoksia ja gobeliineja vuosilta 1963-1990, Kouvolan taidemuseo, 1990
Harry Kivijärvi, Arkkitehtuuri-ja ympäristösuunnitelmia, Galleria Rotunda 1990
Kivijärvi, luonto ja geometrit, Porin taidemuseo, 1988
Harry Kivijärvi, Sara Hildénin taidemuseo, 1985
Kivijärvi, Amos Andersons konstmuseum 1970

VIDEO- OCH TV-PROGRAM
Työ kivessä (Arbete i sten) video, AVS-produktion 1998
Gyllene snittet: Harry Kivijärvi, TV-program 1993
Se on kivessä kaikki, kortfilm 1984

ARTIKLAR OCH INTERVJUER
Suomen Kuvalehti 13/91
Taiteen maailma 4/91
Ars Suomen taide 6, Otava 1990
Valkonen-Valkonen: Suomen ja maailman taide 6, WSOY 1986
Käsiteollisuusopettaja 4/85
Arkkitehti 3/85
Taide 2/66, 2/69, 2/85
Suomalaista veistostaidetta, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry 1980
Racz-Peltola: Suomen taidetta 1940-1945, Otava 1977

UTOMLANDS
Wagner: Stenkult, Megaliter i samtida skulptur, D-uppsats, Göteborgs universitet 1997, Sverige
Litos 18/95, Espanja
Minnesmärket och medeltidsdagen i Varberg 15. 8. 1993, video, och artikeln Medeltidsjubilerande i Varberg, Varbergs kommun, Sverige
Konstnären 3/91, Sverige
Cimaise, Frankrike 193/90 och 168/84
Lo Spazio 5/90, Italien
Angeliki Sachini: Themes and Researches in Harry
Kivijärvi’s Work; i den till professor N. K. Moutsopoulos tillägnade boken, Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki, Grekland, 1991
Pleynet-Ragon: L’art abstrait 5, 1970-1987, France 1988
La Revue Moderne II 1980, Frankrike
Schildt: Modern Finnish Sculpture, Weidenfield and Nicholson, 1970, England
Art International XIII 1/69, England
Sculpture International, England vol 2, 4/69 och 2, 3/68
Apollo 11/68, England
Arts 23/68, England
Paletten 3/65, Sverige

ÖVRIG OFFENTLIG VERKSAMHET

KONSTLÄRARE
Finlands konstakademis skola 1968-71, 1977-80, överlärare 1980-82
Konstindustriella skolan 1964-68

KONSTNÄRSGRUPPER
Martianerna 1964-66

FÖRTROENDEUPPDRAG
Medlem av ARS FENNICA-prisnämnden 1990-96
Stiftelsen Kivijärvisamlingen, ordförande 1995-
Medlem av Maire Gullichsens stiftelses prisnämnd 1988-
Medlem av Einari Vehmas-fondens kommitté vid Finska kulturfonden 1985-1993
Medlem av styrelsen för Suomen Egyptologinen seura (Egyptologiska sällskapet i Finland) 1977-1995
Bildkonstmedlem i Finlands designråd 1983-1988

PRIS

HEDERSPRIS
Ars Fennica Livsgärningspris, Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse 2003

PRIS I KONSTTÄVLINGAR
1 pris i tävlingen om minnesmärke över Killi och Nalli 1980
Delat 1 pris i J. K. Paasikivis statytävling 1970 ja
1 pris i tävlingens senare del 1976
1 pris i statens konsttävling 1968
1 pris i Helsingfors stads tävling om en fontänskulptur 1964
3 pris i Kommunmonumenttävlingen 1964
2 pris i tävlingen om minnesmärke över återuppbyggnaden av Lappland 1964
1 plats i tävling för inbjudna om Runeberg-Snellman-Lönnrot-monumentet i Åbo 1964
2 pris i Finska kulturfondens tävling om ett monument i Åbo 1963
Delat 2 pris i tävlingen om De drunknade sjömännens minnesmärke 1963
2 pris i statens konsttävlinga 1963
Inlöst förslag i Finlands Banks skulpturtävling 1961
2 pris i tävlingen om Sibeliusmonumentet 1961
3 pris i statens konsttävling 1959
2 pris i OKO:s småskulpturtävling 1958
2 pris i Åbo stads väggmålningstävling 1955

UTOMLANDS
1 pris i staden Varbergs minnesmärkestävling, Sverige 1990
Unescos pris, Grand Prix-utställningen i Monaco 1964
Hedersomnämnande, biennalen i Sao Paulo, Brasilien 1961

HEDERSTECKEN
Prins Eugens medalj, Sverige 1987
Pro Finlandia 1970

VERKSAM I KONSTNÄRSORGANISATIONER
Hedersmedelem av Finska Bildhuggarförbundet 1988-

FÖRTROENDEUPPDRAG
Medlem av Galerie Arteks styrelse 1979-95
Medlem av Finska Bildhuggarförbundets styrelse 1965-66 och vice ordförande 1990
Medlem av Helsingfors ev-lut. församlingars bildkonstkommission 1978-84
Medlem av Konstmuseet Ateneums inköpsnämnd. 1976-77
Medlem av Helsingfors Konsthalls styrelse 1966-71, vice ordförande 1969-71
Medlem av delegationen för Konstnärsgillet i Finland 1963-67
Medlem av Finlands Konstakademis delegation 1961-62, styrelsesuppleant 1962-67
Medlem av Statens konstverkskommission 1964-66
Medlem av Bildkonstnämnden i Helsingfors stad 1961-62

INTRESSEN
Skogsvård, vinodling, ekoodling