Jari Kylli

Ars Fennica stipendi 1994

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiön Ars Fennica -stipendi nuorelle taiteilijalle on myönnetty helsinkiläiselle taidegraafikko Jari Kyllille. Stipendi myönnettiin Suomen Taiteilijaseuran 130-vuotisen toiminnan kunniaksi ja luovutettiin Seuran juhlaillallisella Helsingin Taidehallissa. Stipendi on suuruudeltaan 30.000 markkaa ja sen luovutti Jari Kyllille Säätiön hallituksen puheenjohtaja, varatuomari Pertti Niemistö. Ars Fennica -stipendi myönnetään lahjakkaalle, nuorelle, suomalaiselle kuvataiteilijalle tunnustukseksi ja kannustukseksi. Stipenki on tarkoitettu parantamaan hänen edellytyksiään taiteelliseen luomistyöhön. Stipendinsaajan valitsi Suomen Taiteilijaseuran hallitus ja valinnan vahvisti Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiön hallitus. Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö.

Jari Kylli (syntynyt 1961 Oulussa) on opiskellut taidetta Tornion taidekoulussa ja Kuvataideakatemiassa, josta hän valmistui vuonna 1987. Kotimaassa hänen teoksiaan on nähty Helsingin ohella mm. Vaasassa, Joensuussa, Rovaniemellä ja Forssassa. Tuoren yksityisnäyttely hänellä oli tämän vuoden alussa Galleria G:ssä Helsingissä. Maamme rajojen ulkopuolella on Jari Kyllin vedoksia ollut mukana näyttelyissä Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Jari Kylli käyttää ikivanhaa kuparikaiverrusmenetelmää. Tekniikka on hidas, raskas ja paljon taitoa vaativa. Myös Kyllin kuvamaailma tuntuu viittaavan menneisyyteen. Teoksissaan hän yhdistelee sarjakuvamaisesti erilaista toisiinsa liittymätöntä kuva-ainesta: ihmishahmoja, allegorista kuvastoa, luonnonmuotoja, koneitten osia ja geometrisiä kuvioita. Hänen teoksensa tuovat mieleen vuosisatoja vanhat kaiverrukset. Samalla ne kuvaavat osuvasti omaa aikaamme, jota tuntuu hallitsevan toisiinsa liittymättömien kuvien virta. Kuparikaiverrustekniikka vaatii käyttäjältään tiettyä ehdottomuutta. Samanlaista ehdottomuutta on myös Jari Kyllin korostetussa mustavalkoisuudessa, jossa ei juuri ole sävyvaihteluja. Sitä rikkaampi on vedosten sisällön sävyjen kirjo: vakava ja koominen, hyvä ja huono maku, ajattomuus ja hetkellisyys käyvät niissä rinnan.

Tiedote laadittu 3.5.1994